Vértes Humán Kft.

VÉRTES HUMÁN KFT.

2010. január 21-én alakult meg a Vértes Humán Oktató és Szolgáltató Kft., melynek 100%-os tulajdonosa a Vértes Volán Zrt. Társaságunk fő tevékenysége az autóbuszvezetők és tehergépkocsi-vezetők jogszabályban előírt ún. GKI (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány) képzésének (továbbképzésének) megvalósítása.
Az alapító a Kft. létrehozásakor az alábbi elvárásokat támasztotta az oktatási intézmény elé:
• a GKI tanfolyamok lebonyolítása a saját állomány részére a piaci árnál kedvezőbb anyagi feltételek mellett,
• egyéb közlekedési szolgáltatók (Volán társaságok, egyéb vállalkozók) részére a szolgáltatás piaci áron történő felkínálása.
Megalakulásunk első évében a legfőbb cél a működéshez szükséges jogosítványok és akkreditációk megszerzése volt. Társaságunk program akkreditációval, valamint MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkezik. Az engedélyezési eljárások, és a tanúsítványok megszerzése 2010 szeptemberére tették lehetővé, hogy a Vértes Humán Kft. gyakorlatban is megkezdhesse működését. Az azóta eltelt időszakban mintegy 850 fő autóbuszvezető és tehergépkocsi-vezető vett részt GKI képzéseinken. A tanfolyamok színvonalát, az elméleti és gyakorlati oktatók szakértelmét jól mutatja, hogy hallgatóink 97 %-a tett elsőre sikeres vizsgát.FONTOS TUDNIVALÓK RÓLUNK…

Intézmény neve: Vértes Humán Oktató és Szolgáltató Kft.
Adószám: 11745327-2-11
Cégjegyzékszám: Cg. 11-09-016441
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00344-2010
Ügyvezető: Molnár István
Iskolavezető: Petrovai Ferenc Dénes
Tanfolyamszervezők: Mersics Bernadett, Zvozil Rita
 

 
 - - -

 

logo.jpg

MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT

 

Az intézmény minőségpolitikája meghatározza a minőséggel kapcsolatos követelmények teljesítése és a minőségirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése iránti elkötelezettséget.
Meghatározásáért az ügyvezető felel, neki kell gondoskodnia arról is, hogy a megfogalmazott minőségpolitika valamennyi munkatárs számára ismertté, alkalmazottá váljon.

Minőségirányítási rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy biztosítsa tevékenységünk kiváló, a képzésben résztvevők elvárásait meghaladó szintjét, és az ezen igényekhez kapcsolódó követelmények magas fokú kielégítését.
Munkatársainktól elvárjuk, hogy tevékenységükkel szolgálják a megfogalmazott minőségcélok megvalósulását, és javaslataikkal segítsék minőségirányítási rendszerünk folyamatos javítását, ezzel emeljék szolgáltatásaink eredményességének, minőségének színvonalát.
Szolgáltatásainkat olyan oktatók bevonásával valósítjuk meg, akik maradéktalanul szem előtt tartják a minőséget előtérbe hozó filozófiánkat és küldetésünket.

Intézményünk küldetése, hogy felkészült szakember gárdánkkal minőségi képzéseket, szolgáltatásokat nyújtsunk, rugalmasan alkalmazkodjunk a vevői igényekhez, a vevőközpontúság vezérelje tevékenységünket.

A minőségirányítási rendszer bevezetésével, magas színvonalú szolgáltatásainkkal, és a képzésben résztvevők elnyert megelégedettségével kívánjuk hírnevünket öregbíteni, a képzések számát bővíteni.
Minden új megkeresésre fokozott figyelmet fordítunk, úgy hogy közben régi partnereink igényeinek is maximálisan igyekszünk megfelelni.

Minőségpolitikánk a felnőttképzési intézményi akkreditációs jogszabályokban bemutatott leírások szerinti működés megvalósítását tűzi ki célul. Eredményességünk feltétele a magas színvonalú, minőségi munkavégzés, ezért az intézmény vezetőinek feladata és felelőssége a minőségirányítás szellemében tevékenykedni.

A minőségi munkavégzéshez biztosítjuk az anyagi erőforrásokat, a tárgyi-technikai feltételeket, valamint a munkatársak folyamatos szakmai fejlődését annak érdekében, hogy mindenkor meg tudjunk felelni a szakmai kihívásoknak, a résztvevők igényeinek. 
Tevékenységünkben fontos szerepet szánunk a tervezett és rendszeresen végrehajtott értékeléseknek. Önértékelési rendszert fejlesztünk ki, amely alapját képezi munkánk folyamatos javításának.
A minőségpolitikában leírtak megvalósulásának érdekében az intézmény kiemelten kezeli az intézmény működtetéséhez fontos területeket:

  • a küldetés fontosságát,
  • a vezetés szerepét,
  • a pénzügyileg stabil működést,
  • a szakmai munka folyamatos fejlesztését,
  • az állandó kapcsolattartást és kommunikációt a partnerekkel,
  • a jogszabályok betartását és betartatását,
  • a rendszerek és a szolgáltatások állandó fejlesztését.

A minőségpolitikát a partnerek számára hozzáférhetővé tesszük.


Tatabánya, 2010. szeptember 2.

 

Molnár István
ügyvezető

 

 

REFERENCIÁINK:


•    ALBA VOLÁN Zrt. (KNYKK Zrt.)
•    BENCSIK PERFEKT Kft.
•    BENCZE TRAVEL Kft.
•    BUSZ-PLUSZ Kft.
•    Eurojobsystem S.A.
•    Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
•    Komáromi Mezőgazdasági Zrt.
•    KRÉBER Kft.
•    MASTER SPED Kft.
•    NEPTEUS Kft.
•    NOVEXPLO Kft.
•    Miskovics-Busz Szolgáltató Kft.
•    Poki-Bau Kft.
•    SZÖLLŐSI TRAVEL Kft.
•    VALUKER KFT.
•    VÉRTES VOLÁN Zrt. (KNYKK Zrt.)
•    ZÖLD ÚT Kft.
•    Egyéni vállalkozók, magánszemélyek

 

 

Minőségirányítási tanúsítvány >>